Poprawna pisownia

nie dopuszcza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopuszcza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dopószcza

Niepoprawna pisownia