Poprawna pisownia

nie dokopaliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedokopaliście

Niepoprawna pisownia