Niepoprawna pisownia

smarójesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

smarujesz

Poprawna pisownia