Niepoprawna pisownia

nie dokładnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedokładnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do kładnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo kładnie

Niepoprawna pisownia