Niepoprawna pisownia

nie do wierzam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dowierzam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedowierzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo wierzam

Niepoprawna pisownia