Poprawna pisownia

nie do wiary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedowiary

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dowiary

Niepoprawna pisownia