Niepoprawna pisownia

nie do czekanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoczekanie

Poprawna pisownia, znaczenie: ostrzeżenie, że nie wydarzy się to, czego ktoś oczekuje, zapowiedź utrudniania komuś realizacji tego, co zaplanował.


Niepoprawna pisownia

niedo czekanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie doczekanie

Niepoprawna pisownia