Poprawna pisownia

ogólnej

Poprawna pisownia, znaczenie: dotyczącej ogółu, powszechnej, bez charakteru szczegółowego, powstałej z mniejszych części składowych, łącznej, zbiorowej, wspólnej.


Niepoprawna pisownia

ogulnej

Niepoprawna pisownia