Niepoprawna pisownia

nie dalecy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedalecy

Poprawna pisownia