Niepoprawna pisownia

nie ciepło

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako zaprzeczenie zapisujemy rozdzielnie, np. Wbrew temu co zapowiadali wczoraj w prognozie pogody jest nie ciepło, ale zimno.


Poprawna pisownia

nieciepło

Poprawna pisownia