Niepoprawna pisownia

nie bżydcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebrzydcy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebżydcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie brzydcy

Niepoprawna pisownia