Niepoprawna pisownia

zcierali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścierali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z cierali

Niepoprawna pisownia