Poprawna pisownia

nie bądźcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie bondźcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bąćcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebądźcie

Niepoprawna pisownia