Poprawna pisownia

niespójny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezpójny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niespujny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie spójny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.