Poprawna pisownia

nazwałabyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nazwała byś

Niepoprawna pisownia