Poprawna pisownia

nawiązali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wiązali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawionzali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na wionzali

Niepoprawna pisownia