Niepoprawna pisownia

spżątasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprzątasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sprzontasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spżontasz

Niepoprawna pisownia