Niepoprawna pisownia

natnaturalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadnaturalny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad naturalny

Niepoprawna pisownia