Niepoprawna pisownia

natmienisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadmienisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad mienisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nat mienisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadmienirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadmieniż

Niepoprawna pisownia