Niepoprawna pisownia

po rozmawiał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porozmawiał

Poprawna pisownia