Niepoprawna pisownia

natmieni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadmieni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad mieni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nat mieni

Niepoprawna pisownia