Niepoprawna pisownia

wzwiązku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w związku

Poprawna pisownia, znaczenie: połączenie słów w związku jest wyrażeniem przyimkowym, a wszystkie wyrażenia przyimkowe (połączenie przyimka z rzeczownikiem, przysłówkiem, liczebnikiem i zaimkiem) z zasady piszemy rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoja nauczycielka powiedziała, że dostaniesz naganę w związku ze złym zachowaniem.
Ewakuują kamienicę w związku z zagrożeniem wybuchu gazu.
Mamy stan pandemii, w związku z tym na całym świecie panują obostrzenia.


Niepoprawna pisownia

w zwionzku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzwionzku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zwiąsku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzwiąsku

Niepoprawna pisownia