Poprawna pisownia

narząd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

narzond

Niepoprawna pisownia