Niepoprawna pisownia

gałonska

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gałązka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gałonzka

Niepoprawna pisownia