Poprawna pisownia

nie zgadliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezgadliście

Niepoprawna pisownia