Poprawna pisownia

naprzemienni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naprzemieni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na przemienni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napszemienni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napżemienni

Niepoprawna pisownia