Niepoprawna pisownia

całóśny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

całuśny

Poprawna pisownia