Poprawna pisownia

napotkana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na potkana

Niepoprawna pisownia