Poprawna pisownia

nanieś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na nieś

Niepoprawna pisownia