Poprawna pisownia

namów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na mów

Niepoprawna pisownia