Niepoprawna pisownia

niespowodowała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie spowodowała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezpowodowała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zpowodowała

Niepoprawna pisownia