Niepoprawna pisownia

nałuk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nałóg

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naług

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na łóg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nałók

Niepoprawna pisownia