Niepoprawna pisownia

najbliszszym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najbliższym

Poprawna pisownia