Niepoprawna pisownia

naj delikatniejsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najdelikatniejsze

Poprawna pisownia