Niepoprawna pisownia

nadzorowało by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadzorowałoby

Poprawna pisownia