Poprawna pisownia

nadasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na dasz

Niepoprawna pisownia