Poprawna pisownia

nabierze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na bierze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na bieże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nabieże

Niepoprawna pisownia