Niepoprawna pisownia

chisteryk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

histeryk

Poprawna pisownia