Niepoprawna pisownia

na zabuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na zabój

Poprawna pisownia