Niepoprawna pisownia

na wybrzerze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na wybrzeże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nawybrzeże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na wybżerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na wybżeże

Niepoprawna pisownia