Niepoprawna pisownia

bieżemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bierzemy

Poprawna pisownia, znaczenie: bierzemy to odmieniony w pierwszej osobie liczby mnogiej oraz w czasie teraźniejszym czasownik brać. Jego znaczenie to: chwytać coś ręką, unieść coś, posiąść coś, łapać coś, a także korzystać z czegoś, wykorzystywać kogoś do czegoś, zobowiązywać się do czegoś, zażywać coś (leki, narkotyki).
W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że rz zapisujemy wtedy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym zachodzi wymiana na r. W tym przypadku: bierzemy, bo: biorę. Stąd też jedyną poprawną wersją zapisu jest ta uwzględniająca rz.
Co warte podkreślenia, wyraz ten może się niekiedy mylić z odmianą staropolskiego wyrażenia bieżyćbieżymy. Należy jednak zwrócić uwagę, że tutaj właściwy jest zapis przez ż, gdyż bieżyćbiegać.

Przykłady poprawnej pisowni

Uznaliśmy z żoną, że przyda nam się odpoczynek, więc do końca tygodnia bierzemy urlop i jedziemy nad morze.
Podczas rekrutacji pod uwagę bierzemy wyłącznie kandydatów posiadających wcześniejsze doświadczenie w zawodzie.
Jutro razem z tatą bierzemy mamę na urodzinową wycieczkę – niespodziankę.


Niepoprawna pisownia

bieszemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bieremy

Niepoprawna pisownia