Poprawna pisownia

nieistnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieistnienie należy zapisywać łącznie. W tym przypadku obowiązuje zasada ortografii mówiąca, iż partykułę przeczącą nie z imiesłowami zapisujemy zawsze łącznie.
Nieistnienie oznacza brak istnienia, brak egzystencji, brak życia. Odnosi się często do rozważań filozoficznych, mających naturę duchową.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozważania egzystencjalne często dotyczą takich kwestii jak nieistnienie, dusza czy życie po życiu.
Jego historie poruszyły różne filozoficzne zagadnienia, w tym nieistnienie, które utożsamiał ze zbawieniem.
Nieistnienie to pojęcie przeciwne do istnienia, które mówi o braku obecności i egzystencji danej osoby.


Niepoprawna pisownia

nie istnienie

Niepoprawna pisownia