Niepoprawna pisownia

na straja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nastraja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naztraja

Niepoprawna pisownia