We współczesnej polszczyźnie funkcjonują obie wymienione powyżej formy, jednak każda z nich pełni w zdaniu inną funkcję. Aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu zdania przygotowaliśmy poniżej definicje i przykłady, które będą pomocne w zrozumieniu różnic pomiędzy oboma słowami. W przypadku niejasności nasza redakcja odpowie na wasze pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

chodź

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chodź jest to forma pochodząca od czasownika nieprzechodniego niedokonanego chodzić, odmienionego w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Jego znaczenie to: iść gdzieś, w jakimś kierunku lub do jakiegoś miejsca, poruszać się za pomocą nóg, działać, funkcjonować, spotykać się z kimś oraz (o środkach komunikacji) kursować.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodź, usiądziemy sobie, napijemy się herbatki i porozmawiamy o dawnych czasach.
Kochanie, chodź już. Robi się późno, pora wracać do domu.
Jutro razem z siostrą planujemy wybrać się na grzyby. Chodź z nami!


Poprawna pisownia

choć

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie choć może spełniać w zdaniu rolę spójnika oraz partykuły. W pierwszym z przypadków wyrazu tego używamy, aby przekazać, że to, co zostało powiedziane w pierwszej części zdania jest prawdą, pomimo przytoczonych w dalszej części naszej wypowiedzi argumentów. Jako partykuła zwrot ten podkreśla treść, na której zależy mówiącemu.

Przykłady poprawnej pisowni

Choć już dawno minęły czasy, kiedy interesowała się mężczyznami, staruszka nie mogła nie odpowiedzieć uśmiechem na jego zniewalające spojrzenie.
Oczywiście, że uczyłam się do egzaminu, choć zupełnie mi się nie chciało.
Choć ciągle spotyka się na drogach pijanych kierowców, jest ich znacznie mniej niż jeszcze pięć czy dziesięć lat temu.