Poprawna pisownia

martwiłabyś się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiła byś się

Niepoprawna pisownia