Niepoprawna pisownia

na pisanej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisanej

Poprawna pisownia