Niepoprawna pisownia

na pijmy się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napijmy się

Poprawna pisownia