Niepoprawna pisownia

hierogliw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hieroglif

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chieroglif

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chjeroglif

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hjeroglif

Niepoprawna pisownia