Niepoprawna pisownia

na pij się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napij się

Poprawna pisownia