Poprawna pisownia

na opak

Poprawna pisownia, znaczenie: jako przysłówek: na odwrót, inaczej niż być powinno; lub jako przymiotnik: inny niż być powinien.


Niepoprawna pisownia

na o pak

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naopak

Niepoprawna pisownia